Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEAANBOD ZOMER 2015 VOOR KINDEREN EN TIENERS - EDEGEM

Algemene bepalingen

Contactgegevens

Het vakantieaanbod voor kinderen en tieners in de zomer 2015 wordt georganiseerd door:

JeugddienstSportdienstNatuurcentrum Fort 5IBO De Speelclub
Drie Eikenstraat 16Terelststraat 2Drie Eikenstraat 16
03 289 26 5003 289 23 7003 289 21 4003 289 21 10
sped@edegem.besport@edegem.bebioklas@edegem.bekinderopvang@edegem.be

(de sportdienst is gesloten van 1 juli tot en met 15 augustus)

Verzekering

Deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de vakantiewerking. Er is geen verzekering voor beschadiging of verlies van persoonlijk meegebrachte voorwerpen. Speelgoed, GSM, geld, … laat je thuis.

Fiscaal attest

Het fiscaal attest wordt digitaal bezorgd door TicketGang het tweede kwartaal na het fiscaal jaar en voor 1 mei. Inschrijvingsfiche Er wordt voor elk kind een inschrijvingsfiche gemaakt. Wanneer je kind extra (medische) aandacht nodig heeft, noteer dit dan op de inschrijvingsfiche en meld dit aan de hoofdleiding.

Medicatie

Het toedienen van kortstondige medicatie kan alleen met een schriftelijke opdracht van de arts met vermelding van naam van het kind, dosering, wijze van toediening en de duur van de behandeling.

Foto’s

Tijdens de activiteiten worden foto’s genomen. Bij deelname betekent dit dat u akkoord gaat dat genomen foto’s gepubliceerd kunnen worden tenzij u dit per mail laat weten aan sped@edegem.be

Annuleren SPED, natuurkamp en sportmix

Annuleren of afwezigheden melden via sped@edegem.be .Het deelnamegeld wordt enkel terugbetaald mits het voorleggen van een medisch attest. Dit attest moet ten laatste een week na annulering bezorgd worden op de jeugddienst.
Per geannuleerde SPED dag wordt er 1,50 euro administratiekost aangerekend en per geannuleerde week natuurkamp of sportmix wordt er 10 euro administratiekost aangerekend.

Klachten

Zit je met vragen, opmerkingen of klachten? Spreek er dan over met de begeleiding of met de medewerkers van de organiserende diensten. Samen zoeken we naar oplossingen, verbeterpunten of een andere aanpak.

Inschrijvingssysteem

Voor alle activiteiten:

Je kan inschrijven voor alle activiteiten op diverse manieren:
 • ter plaatse op de jeugddienst tijdens de permanentie op dinsdag van 10 tot 12 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
 • op de Open Speelpleindag zondag 5 juli van 14 tot 17 uur op Fort 5, Parklaan 161 (Hangar 27)
 • voor SPED kan je ook ter plaatse (op het speelplein) de dag zelf inschrijven en betalen.

Voor- en/of naopvang nodig?

Voor en/of naopvang kan niet gereserveerd worden via Ticketgang.
Dit kan enkel via www.ischool.be/login als er al een dossier is bij IBO De Speelclub.
Je kind heeft nog geen dossier? Ga dan op voorhand langs bij IBO De Speelclub. Drie Eikenstraat 16.
Voor de opmaak van een dossier hebben we de volgende gegevens en documenten nodig:
 • een bewijs van gezinssamenstelling als u niet in edegem woont (aanvragen bij uw gemeentebestuur)
 • de naam van de school van uw kind(eren)
 • een bewijs van uw werkgever als u enkel in Edegem werkt, maar niet in Edegem woont of uw kinderen niet in Edegem naar school gaan
 • een bankrekeningnummer
 • het rijksregisternummer van beide ouders en van uw kind(eren)
 • de datum van de laatste tetanusvaccinatie van uw kind(eren), dit vindt u terug in het boekje van Kind en gezin op de vaccinatiekaart
 • de gegevens van uw huisarts en van personen te contacteren in noodgevallen
 • informatie over allergieën, medicatie of andere aandachtspunten over uw kind(eren).
Nog vragen? Contacteer Dienst Kinderopvang – 03 289 26 50 of kinderopvang@edegem.be

Voor SPED en het natuurkamp wordt voor- en/of naopvang verzorgd door IBO Fort 5.
Voor de Sportmix wordt voor- en/of naopvang verzorgd door IBO Centrum.
Het wegbrengen en halen van de kinderen gebeurt te voet.

Betalen

De betaling gebeurt online via deze beveiligde website.
Bij reservatie van een activiteit via i-school wordt dit gefactureerd via IBO De Speelclub.
Als je voor SPED ter plaatse inschrijft, moet je contant betalen.

Privacy

De persoonsgegevens voor de vakantie initiatieven van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven voor de activiteiten in de zomervakantie en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

 

 

© TicketGang 2007-2019