Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN SINT-LAUREINS

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van St-Laureins, Dorpsstraat 91 1 te 9980 St-Laureins. De vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vrijetijdsdienst bestaat uit de sport-, toeristische, jeugd- en cultuurdienst.

  Dienst Vrije Tijd
  Dorpsstraat 87
  9980 St-Laureins
  Tel.: 09 218 76 40
  Fax: 09 218 76 51
  Email: dienstvrijetijd@sint-laureins.be

  Het reglement is van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

  Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

 2. TOELATINGSVOORWAARDEN

  1. Leeftijd

   ACTIVITEITLEEFTIJDSCATEGORIE
   OmnisportKinderen van de lagere school*
   KleutersportKinderen van de eerste, tweede en de derde kleuterklas**
   TienersKinderen van de lagere en/of middelbare school (afhankelijk van de activiteit)***

   *: Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
   Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e middelbaar
   **: Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van de 1e kleuterklas
   Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
   ***: Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
   Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e middelbaar
   Sommige activiteiten staan open voor jongeren tot 15 jaar, deelname aan deze dagen kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 4e middelbaar.

  2. Uitsluitingen

   • Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de vakantie-activiteiten.
   • De gemeentelijke vrijetijdsdienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een vrijetijdsactiviteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.
   • Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de vrijetijdsdienst in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere vrijetijdsinitiatieven weigeren.
 3. TARIEVEN

  De tarieven worden steeds medegedeeld op de website en in TicketGang.

  Bijkomende informatie omtrent de tarieven:

  • In deze prijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, één drankje per dag, evt. busvervoer naar en inkomgeld voor externe activiteiten (bv. zwembad, bowling,…).
  • Er worden geen verminderde dagtarieven toegepast volgens de gezinssituatie.
  • Er is geen sociaal tarief van toepassing.
 4. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

  1. Registratie

   Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Het gezinsaccount kan(uitzonderlijk) ook worden aangemaakt op de dienst vrijetijd, Dorpsstraat 87, 9980 St-Laureins.

  2. Medische fiche

   Er wordt geen medische fiche per kind bijgehouden. Evt. aanvullingen of bemerkingen kunnen bij de ouders bij inschrijving worden meegegeven.

  3. Inschrijven

   Het is verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur Dit gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. Indien uw kind in de voor- of naopvang blijft, dient hiervoor ook op voorhand ingeschreven te worden. Uitzonderlijk kunnen de inschrijvingen kunnen ook gebeuren op de dienst vrijetijd.

  4. Betalen

   • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.
   • Indien de inschrijving via de dienst vrijetijd verloopt, dient er cash betaald te worden op het moment van de inschrijving.
  5. Uitschrijven

   Uitschrijven kan:

   • Indien uw kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden op de vrijetijdsdienst. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
   • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
   • Indien u wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit. In dit geval wordt er 5 euro administratieve kosten afgehouden per kamp.
   • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.
 5. ACTIVITEITEN

  1. Periode

   De gemeentelijke vakantie-initiatieven vinden plaats tijdens een deel van de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.
  2. Locatie

   ACTIVITEITACCOMMODATIEADRES
   OmnisportSporthal St-Laureins
   Sporthal Watervliet
   Dorpsstraat 87, 9980 St-Laureins
   Stee 9, 9988 Watervliet
   KleutersportSporthal St-Laureins
   Sporthal Watervliet
   Dorpsstraat 87, 9980 St-Laureins
   Stee 9, 9988 Watervliet
   TienersVarieert naargelang de activiteit

   Eventueel kunnen andere gemeentelijke terreinen en gebouwen ter beschikking gesteld worden.

  3. Dagindeling

   ACTIVITEITOMNISPORTKAMPEN / KLEUTERKAMPEN / TIENERWEKENSPORTLESSEN - SPORTACADEMIE
   Vooropvang7u00-9u30Niet steeds voorzien
   Activiteiten voormiddag9u30-12u00Afhankelijk van activiteit
   Middagpauze12u00-13u00Afhankelijk van activiteit
   Activiteiten namiddag13u00-16u00Afhankelijk van activiteit
   Naopvang16u00-18u00Niet steeds voorzien
  4. Verantwoordelijke

   Per vakantiewerking wordt een hoofdanimator/hoofdmonitor aangesteld die verantwoordelijk is en die overdag bereikbaar is.

  5. Maximum aantal deelnemers

   1. Omnisport:

    Afhankelijk van de locatie:

    • Sporthal St-Laureins: maximum 60 deelnemers per dag
    • Sporthal Watervliet: maximum 40 deelnemers per dag

   2. Kleutersport: Maximum 32 deelnemers per dag (vanaf 33 wordt een wachtlijst aangelegd tot 42 kleuters)
   3. Tieners: Maximum aantal deelnemers afhankelijk van de geplande activiteit.
   4. Verzekering

    • Voor alle kinderen die deelnemen aan de tiener activiteiten wordt een verzekering afgesloten bij Ethias.
    • Voor de omnisport- en kriebelsportkampen en de omnifunweken werd een verzekering afgesloten via het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, waarvan de gemeente lid is.
    • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.
   5. Spel- en sportregels

    Kledij

    • Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik.
    • De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
    • Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op de jeugd- of sportdienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

    Kostbaar en persoonlijk materiaal

    • Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game-boy ...) of geld mee.
    • We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd door de organisatie.

    Eten / Drinken

    • Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. We bieden per dag wel gratis een drankje aan. Houd er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens de vakantie-initiatieven, genoeg drankjes en extra boterhammen is dus vaak aangewezen.
    • Laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.

    Gebruik van gebouwen / materialen / toestellen

    • De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de gebouwen, terreinen, toestellen en materialen gebruiken voor hun activiteiten.
    • Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en ander aangesteld personeel van de vakantiewerking dienen te worden gevolgd.
    • In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdverantwoordelijke op de hoogte te brengen.
  6. PRIVACY

   De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

   Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

   1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
   2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
   3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.
  7. KLACHTEN

   • Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal in overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent/cultuurbeleidscoördinator de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.
   • Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

  College van burgemeester en schepenen
  Dorpsstraat 91
  9900 St-Laureins
© TicketGang 2007-2020