De online ticketverkoop voor Beach Party voor lagere schoolverlaters is gestopt.