De online ticketverkoop voor Mag ik even try_out vrijdag 8 november is gestopt.